górne tło

Biały wywiad OSINT: wprowadzenie - bezpłatne szkolenie online

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat białego wywiadu. Biały wywiad, inaczej określany jako OSINT (ang. Open Source Intelligence), to forma legalnego wywiadu gospodarczego oparta o metodę pozyskiwania informacji z ogólnodostępnych źródeł m.in. takich, jak środki masowego przekazu, social media.

Termin: 19 czerwca (środa), godz. 15:00 - 19:00 w sposób zdalny.

Link do zapisu na szkolenie znajduje się poniżej:

https://forms.office.com/e/V8YuX3uWd6

Na podany w formularzu adres e-mail przesłane zostaną wszystkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Agenda szkolenia:
1. Wprowadzenie
• Powitanie uczestników
• Krótkie przedstawienie programu szkolenia
• Omówienie celów szkolenia
• Definicja OSINT i jego znaczenie w dzisiejszym świecie

2. Podstawy białego wywiadu (OSINT):
• Wprowadzenie do koncepcji białego wywiadu
• Różnica między OSINT a innymi formami wywiadu
• Legalność i etyka w OSINT
• Przykłady zastosowań OSINT w różnych sektorach (biznes, bezpieczeństwo, dziennikarstwo)

3. Narzędzia i techniki OSINT:
• Wprowadzenie do narzędzi OSINT
• Wyszukiwarki internetowe
• Narzędzia do przeszukiwania mediów społecznościowych
• Narzędzia do analizy obrazów

4. Zaawansowane techniki zbierania danych:
• Przeszukiwanie rejestrów domen (WHOIS, DNS)
• Wykorzystanie archiwów internetowych

5. Analiza danych zebranych metodami OSINT:
• Organizowanie i zarządzanie zebranymi danymi
• Techniki analizy danych i wnioskowanie

6. Podsumowanie i zakończenie:
• Powtórzenie kluczowych punktów szkolenia
• Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa, a także przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających lub planujących działania na rzecz krakowian.

Na życzenie, dla osób biorących udział w szkoleniu, drogą mailową przesłany zostanie imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Basiński – specjalista w zakresie systemów informatycznych, zabezpieczeń i wymagań dotyczących dostępności. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym.

Serdecznie zapraszamy do zapisów, aby rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10.