Edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Materiały informacyjno-edukacyjne

Zapraszamy do lektury naszych tekstów dotyczących sektora pozarządowego, współpracy i działań obywatelskich (pobierz pdf):

1. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2. Światowy Dzień Ziemi

3. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

4. Rowerem przez kryzys

5. Wolontariusz w CENTRUM uwagi!

6. Honorowe krwiodawstwo - pakiet niezbędnych informacji

7. Międzynarodowy Dzień Jogi

8. Dzień Ojca

9. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

10. Opieka nad zwierzętami jako ważny aspekt działalności społecznej, czyli o psach z okazji Dnia Psa. 

11. Zgoda na newsletter i jej cechy charakterystyczne

12. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 1

13. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 1

14. Zarządzanie ryzykiem w organizacji pozarządowej - część 1

15. Zarządzanie ryzykiem w organizacji pozarządowej - część 2

16. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 2

17. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 2

18. Zarządzanie ryzykiem w organizacji pozarządowej - część3

19. Raport z badania potrzeb barier i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

20. Zarządzanie ryzykiem w organizacji pozarządowej - część 4

21. Rocznica wybuchu II wojny światowej

22. Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

23. Dzień Dobrych Wiadomości - Kronika Dobrych Wiadomości

24. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 3

25. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 3

26. Własny projekt krok po kroku cz.1

27. XIII Międzynarodowy Dzień Demokracji

28. Własny projekt krok po kroku cz.2

29. Wybrane, aktualne konkursy dla NGO

30. Własny projekt krok po kroku cz.3

31. Własny projekt krok po kroku cz.4

32. Własny projekt krok po kroku cz.5

33. Własny projekt krok po kroku cz.6

34. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 4

35. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 4

36.Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju

37. Niezbędnik Seniora, czyli jak o siebie zadbać w czasie pandemii?

38. O terapii behawioralnej słów kilka. Wywiad z Nelą Grzegorczyk-Dłuciak

39. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 5

40. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 5

41. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

42. Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

43. Wolontariat – czym jest i co nam daje?

44. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 6

45. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 6

46. Raport z badania potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w okresie pandemii COVID-19

47. Harmonogram obowiązków organizacji pozarządowych w 2021 r. (excel)

48. Co motywuje wolontariuszy?

49. Instytucja i znaczenie prawne fundatora fundacji

50. Obowiązki stowarzyszenia wynikające z faktu otrzymania darowizny

51. Obowiązkowe postanowienia statutu stowarzyszenia

52. Procedury związane z likwidacją stowarzyszenia

53. Umowa o sponsoring - istotne postanowienia tego typu umowy

54. Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

 

55. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 7
 

56. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 7
 

57. Obowiązki podatkowe organizatora konkursu

58. Dzień Myśli Braterskiej

59. Oblicza wolontariatu

60. Możliwość zorganizowania wcześniejszych wyborów do Zarządu Stowarzyszenia

61. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe w kwestii usunięcia danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą

62. Możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia stowarzyszenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

63. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 8

 

64. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 8

65. Światowy Dzień Zespołu Downa


66. Zasady zawierania umów między członkami zarządu

67. Przesłanki umowy o dzieło dotyczącej przeprowadzenia warsztatów


68. Jak krakowianie mogą angażować się w życie Miasta w okresie wielkanocnym?

 

69. Zasady ustalania urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na niepełny wymiar czasu pracy
 

70. 14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych

 

71. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 9

 

72. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 9
 

73. 22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

 

74. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe 


75. Lokalna aktywność i funkcjonowanie liderów miejskich

 

76. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 10

 

77. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 10

78. Zatrudnienie pracowników w NGO na umowę o pracę

79. Siedziba NGO – umowa najmu lokalu

80. Raport z badania pn. "Jak pracuje się w krakowskich organizacjach pozarządowych?"
 

81. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 11

 

82. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 11


83. Darmowe porady prawne

 

84. O strefie Schengen

 

85. Wolontariat w pigułce


86. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 12


87. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 12
 

88. Obowiązki organizacji wobec wolontariuszy, czyli o czym warto wiedzieć?
 

89. Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej?

 

90. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 13

 

91. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 13
 

92. Umowa zlecenie i jej cechy szczególne
 

93. Co zrobić, żeby móc działać? O stowarzyszeniach słów kilka


94. Wolontariat pracowniczy
 

95. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 14
 

96. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 14

97. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 15

98. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 15


99. Korpus Solidarności – Program wolontariatu długoterminowego
 

100. Charakterystyka wolontariatu w Polsce
 

101. Organizacje pożytku publicznego w Polsce – informacje i statystyki

102. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i obraz dyskryminacji w polskim społeczeństwie
 

103. Sektor pozarządowy w Polsce - różnice pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem
 

104. Statystyka publiczna w Polsce – cele i sposób funkcjonowania
 

105. CO w Nowej Hucie, czyli Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywatelek i Obywateli z Nowej Huty - część 16


106. CO słychać w trzecim sektorze? Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie - część 16

107. Co zrobić, żeby móc działać? - fundacja

108. Umowa o dzieło
 

109. Raport z badania potrzeb, barier i oczekiwań NGO oraz grup nieformalnych w kwestii dostępności


110. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 1 (17)
 

111. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 1 (17)

112. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 1 - Słownik pojęć, podstawa prawna, główne wytyczne

113. Indeks Wolontariusza

114. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 2 - Uwarunkowania prawne

115. Harmonogram obowiązków organizacji pozarządowych w 2022 r.
 

116. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 2 (18)
 

117. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 2 (18)


118. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 3 - Koordynator ds. dostępności w kontekście NGO


119. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 3 (19)

120. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 3 (19)


121. Inicjatywa lokalna

122. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 4 - Dostępność cyfrowa


123. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 4 (20)
 

124. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 4 (20)

125. Raport z badania oczekiwań organizacji pozarządowych w zakresie pożyczek (nr 1/2022)
 

126. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 5 - Tekst alternatywny

127. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 5 (21)

128. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 5 (21)

 

129. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 6 - Jak działać na rzecz dostępności dla osób w spektrum autyzmu?

 

130. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 7 - Jak redukować bariery infrastrukturalne dla osób z ograniczeniem mobilności?
 

131. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

132. Światowy Dzień Savoir-Vivre

133. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 6 (22)

134. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 6 (22)

135. Raport z badania pn. "Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz krakowian w zakresie oferty Centrum Obywatelskiego Centrum C 10" (nr 2/2022)

136. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 8 - Inte-GRA – Konkurs na projekt dostępnego placu zabaw


137. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 7 (23)


138. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 7 (23)


139. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 8 (24)


140. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 8 (24)


141. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 9 - Dostępność Plus w architekturze
 

142. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 9 (25)


143. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 10 - Konkurs "Lider dostępności priorytetowych branż"

144. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 9 (25)

145. 10 września - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

146. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 10 (26)

147. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 10 (26)

148. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 11 - Kolor_i_kontrast_w_WCAG_2.1


149. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 11 (27)

150. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 11 (27)

151. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 12 - Dostępność informacyjno-komunikacyjna

152. Wolontariat Szpitalny

153. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 13 - Model dostępnej szkoły

154. Raport z badania pn. "Ekonomizacja sektora pozarządowego w Krakowie i współpraca z biznesem" (nr 3/2022)

155. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 12 (28)

156. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 12 (28)

157. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 13 (29)


158. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 13 (29)

159. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 14 - Dostępność na polskich uczelniach

160. Raport z badania pn. "Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz krakowian w zakresie oferty Centrum Obywatelskiego Centrum C 10" (nr 4/2022)

161. CO w Nowej Hucie, czyli Ciekawostki dla Obywatelek i Obywateli dotyczące Nowej Huty cz. 14 (30)

162. CO w NGO? wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie cz. 14 (30)

163. Harmonogram obowiązków organizacji pozarządowych w 2023 r.

164. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, cz. 15 - Przestrzenie polisensoryczne

 

 
pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Batycka-Bartkowiak
Podmiot publikujący: C10
Data publikacji: 2020-07-10
Data aktualizacji: 2023-02-06
Powrót