Centrum C10 rozwiń menu
Centrum C10 rozwiń
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych  konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w terminie od 3 do 28 października 2022 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków.


Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2023 przez Gminę Miejską Kraków współpracy z trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

  • skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w okresie od 17 do 21 października br. w godz. 10.00-14.00;
  • wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 11 października br. w godz. 17.00–19.00 w sali konferencyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Bracka 10;
  • przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2021 r. w następujący sposób:

- przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,

- przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2023”,

- dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanego  Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z załącznikami, harmonogramem dyżurów eksperckich oraz formularzem konsultacyjnym dostępne będą od dnia 3 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Batycka-Bartkowiak
Podmiot publikujący: C10
Data publikacji: 2022-09-27
Data aktualizacji: 2022-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź