Centrum C10 rozwiń menu

Centrum C10 rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, pod nazwą Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

Przedmiot konsultacji:
Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

Cel konsultacji:
Wysłuchanie głosu, zebranie uwag mieszkanek, mieszkańców Krakowa, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w zakresie projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Konsultacje prowadzone są przez Fundację Instytut Polityk Publicznych we współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Formy konsultacji:

Formularz konsultacyjny: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego (online i papierowego): w terminie od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms;
 • drogą elektroniczną: wypełniony i podpisany formularz (skan/zdjęcie) przesłany na adres e–mail: strategiaKRK2030_2050@ipp.expert. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”;
 • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne” – obowiązuje data wpływu;
 • osobiście: do biura Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30–074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–16:00.

Ankieta elektroniczna dostępna w dniach od dnia 23 stycznia do dnia 24 marca 2023 r.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (online i stacjonarnie):

 • spotkanie 1 (online): 16 lutego 2023 r. (czwartek), godzina 17:00–19:00; link do spotkania zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników 1 dzień przed spotkaniem;
 • spotkanie 2 (stacjonarne): 23 lutego 2023 r. (czwartek), godzina 17:00–19:00 Sala Obrad im. F. Maryewskiego UMK, Rynek Podgórski 1;
 • spotkanie 3 (stacjonarne): 2 marca 2023 r. (czwartek), godzina 17:00–19:00 Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, Osiedle Szkolne 26a;
 • spotkanie 4 (stacjonarne): 9 marca 2023 r. (czwartek), godzina 17:00–19:00 Dworek Białoprądnicki, Papiernicza 2;
 • spotkanie 5 (stacjonarne): 23 marca 2023 r. (czwartek), godzina 17:00–19:00 Sala Lea/Kupiecka UMK Pl. Wszystkich Św. 3–4.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach konsultacyjnych, należy przekazać chęć udziału:

 • drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego;
 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 793 762 000, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.

Zainteresowane osoby otrzymają potwierdzenie zapisu w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.

Dyżury telefoniczne pod numerem telefonu +48 793 762 000, w następujących terminach:

 • 17 lutego 2023 r. (piątek), godz. 17:00–19:00;
 • 20 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00–19:00;
 • 24 lutego 2023 r. (piątek), godz. 10:00–12:00;
 • 27 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00–19:00.

Informacje na temat otwartych konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 są dostępne na stronach: bip.krakow.plobywatelski.krakow.pl i strategia.krakow.pl.

Więcej informacji:

https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/267983,52,komunikat,konsultacje_spoleczne_projektu_strategii_rozwoju_krakowa__tu_chce_zyc__krakow_2030_2050.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Realizatorem konsultacji społecznych jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych. Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne są prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Batycka-Bartkowiak
Podmiot publikujący: C10
Data publikacji: 2023-02-21
Data aktualizacji: 2023-02-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź