Centrum C10 rozwiń menu

Centrum C10 rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na zadanie publiczne pod nazwą "Centrum Obywatelskie Centrum C 10"

Ogłoszono otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”.

Szczegóły dostępne na stronie:

https://ngo.krakow.pl/granty_i_dotacje/266665,artykul,otwarte_konkursy_ofert__rok_2023.html

oraz

https://www.bip.krakow.pl/?news_id=181587

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Osoba publikująca: Anna Batycka-Bartkowiak
Podmiot publikujący: C10
Data publikacji: 2023-11-20
Data aktualizacji: 2023-11-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź