Centrum C10 rozwiń menu

Centrum C10 rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejsce Aktywności Mieszkańców Na Kozłówce 25 – otwarty konkurs ofert i nabór na członków komisji konkursowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Miejsce Aktywności Mieszkańców Na Kozłówce 25" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13 maja 2024 roku.

Termin realizacji zadania: Od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Miejsce realizacji zadania: lokal przy ul. Na Kozłówce 25, pomieszczenia;
106 o powierzchni 46,71 m2, 107 o powierzchni 38,74 m2, 108 o powierzchni 44,80 m2 oraz 105 jako część wspólna o powierzchni 138,26 m2.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 500 000,00 zł w tym:

- 125 000,00 zł w okresie od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

- 250 000,00 zł w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- 125 000,00 zł w okresie od 1.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Podstawowym celem zlecanego zadania publicznego jest kontynuacja i rozwój Miejsca Aktywności Mieszkańców (dalej: MAM) w Krakowie przy ulicy Na Kozłówce 25 poprzez zarządzanie MAM-em, tj. koordynacja wydarzeń, dbałość o siedzibę MAM, prowadzenie kalendarza działań, prowadzenie spraw finansowych i rozliczeniowych, komunikacja zewnętrzna MAM-u w mediach społecznościowych i tradycyjnych, działania promocyjne, współpraca z partnerami oraz szeroko pojęte działania animacyjne w tym:

  • Integracja i budowanie relacji między grupami charakterystycznymi dla lokalnej społeczności uwzględniając ich różnorodność;
  • Budowanie społeczeństwa współodpowiedzialnego za swoje sąsiedztwo i współmieszkańców;
  • Wzmacnianie sąsiedztw poprzez tworzenie partnerstw międzysektorowych;
  • Wzmacnianie poczucia przynależności oraz poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej
  • Aktywizacji mieszkanek i mieszkańców w obszarze partycypacji i dialogu;
  • Budowanie świadomości potrzeby organizowania się i działania na poziomie lokalnym;
  • Wspieranie mniejszości etnicznych oraz cudzoziemców w lepszej integracji w krakowskie społeczeństwo.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej znajdują się w poniższym linku:

https://www.bip.krakow.pl/?news_id=192304

Zachęcamy do składania ofert.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Batycka-Bartkowiak
Podmiot publikujący: C10
Data publikacji: 2024-05-02
Data aktualizacji: 2024-05-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź